ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

โพสต์9 มิ.ย. 2563 00:53โดยวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:05 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี