หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริการวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

hits counter

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวพัชรี  ประทุมแย้ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ

นางสาวปิยะนุช ทิมคร

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ