หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับ

กลุ่มบริการวิชาการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

hits counter

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวปิยะนุช ทิมคร

หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ