ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

วันที่โพสต์: 9 มิ.ย. 2020, 7:53:41

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร

ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี